Επιστροφές – Ακυρώσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος της εταιρείας μας, καθίσταται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας  από τις 09:00 έως τις 17:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 2130882726, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@ade-marine.com.

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται διεύθυνση της Εταιρείας:

ADE MARINE – Ηλεκτρομηχανική Αιγαίου ΕΠΕ
Μυκάλης 72, Πειραιάς
185 40, Ελλάδα
(είσοδος από την οδό Πειραιώς)

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος, αυτή θα πρέπει να δρομολογηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη, και πάντοτε μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας μας. Το προϊόν θα πρέπει να είναι προσεκτικά συσκευασμένο, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν φθορές κατά την επιστροφή, είτε στο προϊόν, είτε την συσκευασία. Ακόμη, κάθε πακέτο επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιείται στους πελάτες μας ότι Ηλεκτρονικά είδη (inverter, φορτιστές, πλακέτες, κτλ), δεν επιδέχονται επιστροφής.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων της συνολικής αξίας των προϊόντων που αγόρασε, αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση, έγκριση και έλεγχο της κατάστασης στην οποία παραλάβαμε το επιστραφέν προϊόν. Απαραίτητο, επομένως, είναι να εγκριθεί, αρχικά, η επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος από την εταιρεία μας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Πωλήσεων. Ύστερα, με την παραλαβή του προϊόντος από Εταιρεία μας, θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης επιστροφής για πιθανές φθορές του προϊόντος, που δεν τυγχάνουν υπαιτιότητας μας, και έπειτα θα παρέχεται σχετική εντολή για καταβολή του χρηματικού ποσού αξίας του προϊόντος στον πελάτη. Η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που η αρχική αγορά πραγματοποιήθηκε με εντολή αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι θα επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης.

Συνίσταται από την Εταιρεία μας, όλοι οι πελάτες μας κατά την παραλαβή των προϊόντων τους να ελέγχουν προσεκτικά το ακέραιο της συσκευασίας καθώς και του εσωτερικού αυτής εμπορεύματος, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια σχετική βλάβη ή τυχόν εμφανή ελαττώματα, να μας ενημερώσουν όσο το δυνατόν συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών.

Στην περίπτωση όπου δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους επιστροφής, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή των προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση κατοχυρωμένης παραγγελίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την εταιρεία μας προς αυτόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 9:00 έως τις 17:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 213 0882726, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@ade-marine.com, άμεσα.

Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αυτής με τον ίδιο ταχυμεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος θα καλύπτονται από τον πελάτη.